Engin KOPAL
İlçe Yazı İşleri Müdürü 
 
 
                                                              
 
Orhan ÖZER
V.H.K.İ
Veyis ALKAN
V.H.K.İ
Faruk AKDOĞAN
Söz.Per.
 

09 Aralık 1999 gün ve 23901 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 584 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İlçe olarak teşkilatlanmıştır. İlçeye bağlı 7 Mahalle, 20 Köy olmak üzere toplam 27 idari birim bulunmaktadır. 

Kuruluşlarının hizmet vermesi ile birlikte Kaymakamlık bünyesinde yasal olarak oluşturulan Yazı İşleri Müdürlüğü hizmetlerini yasalar çerçevesinde yürütmektedir.

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğünde hizmetler '08.06.2011 tarih ve 27958 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'' çerçevesinde Yazı İşleri Müdürlüğü Bünyesinde oluşturulan Bürolarda yürütmektedir.

Kaymakamlığımız Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı;

  • Özel Kalem,
  • İdare Kurulu,
  • Mahalli İdareler,
  • Basın Halkla ilişkiler,
  • Hukuk İşleri,
  • İl Planlama ve Koordinasyon,
  • Dernekler,
  • Tüketici Sorunları Hakem Heyeti,
  • İnsan Hakları,
  • Bilgi Edinme
Büroları ile İlçemizde Kuruluşu bulunmayan tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının hizmetleri yürütülmektedir.Bürokrasinin azaltılması ve idari basitleştirme hizmetlerine ilişkin olarak 31/07/2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi gazetede yayımlanan  "Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik" gereğince ilçemizde yapılan çalışmalar sonucunda, Kaynaşlı Kaymakamlığı İmza Yetkileri Yönergesi yeniden hazırlanmış, Hizmette vatandaş memnuniyeti ön planda tutularak bilgi, belge ve iş akışına en kısa sürede erişimin sağlanması amacıyla yapılan iyileştirme çalışmalarının yürürlüğe konulması uygun görülmüş bu itibarla 'KAYNAŞLI KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI SUNUM TABLOSU' yayımlanarak iş ve işlemlerin standartlaştırarak aynı zaman diliminde hizmet sunumunda birliktelik sağlanmıştır.